Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 Domotel Kastri

Επικοινωνία

Συμμετοχές

Ειρήνη Λιβανού, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 119), fax: 210 6617 778, e-mail: ilivanou@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 252), fax: 210 661 77 78, email: mkafeza@boussias.com

Ειρήνη Προεστάκη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 388), fax: 210 661 77 78, email: iproestaki@boussias.com

Περιεχόμενο

Κατερίνα Δρόσου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 261), fax: 210 6617 778, e-mail: kdrossou@boussias.com

  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team