Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 Domotel Kastri

Καινοτομίες, Τάσεις και Καλές Πρακτικές με Στόχο
την εξασφάλιση Ασφαλούς & Προστατευμένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Οι λέξεις Safety & Security έχουν πολύ συχνά εναλλακτική χρήση, σαν να είναι ταυτόσημες έννοιες. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, αφού, σύμφωνα με ό,τι προάγεται στις μέρες μας για τη λειτουργική ασφάλεια των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Security και το Safety είναι δύο έννοιες διαφορετικές και ως τέτοιες αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις, σε όλο το φάσμα της υπηρεσιακής τους δομής και λειτουργίας.

Αναφέρουν δε ως Safety, την προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων (assets) από κινδύνους που προέρχονται από αμέλεια ή χωρίς πρόθεση (όπως φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμός, εργατικά, εργονομικά, ψυχολογικά ατυχήματα) και ως Security, την προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων (assets) από κινδύνους που προέρχονται από πρόθεση (όπως ληστεία, διάρρηξη, εμπρησμός, τρομοκρατία, βανδαλισμός). Επιχειρήσεις και οργανισμοί εξετάζουν τις δύο αυτές έννοιες με ολιστική προσέγγιση, αφού ως αλληλένδετες θα πρέπει να τις διαχειρίζονται ταυτόχρονα, με γνώμονα και στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εμπέδωση κουλτούρας προληπτικής ασφάλειας.

Η γνώση των κινδύνων αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθούν. Συνεπώς, η πρόληψη πρέπει να διαπνέει τις ενέργειες όλων εκείνων που εμπλέκονται στη λειτουργία και ασφάλεια μιας επιχείρησης ή οργανισμού, αφού μόνο έτσι μπορεί να:

 • Γίνει κατανοητό ότι οι κίνδυνοι μπορούν να προβλεφθούν και συνεπώς να θωρακιστούμε αποτελεσματικά απέναντί τους
 • Σταματήσει η απόδοση των ατυχημάτων σε τυχαία συμβάντα
 • Αποφευχθούν καταστροφές και απώλειες ζωής / περιουσίας από ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Νέες, εξελιγμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαχείριση και επίτευξη του στόχου ασφάλειας και προστασίας βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών. Και επειδή «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν», η Boussias Communications και το Plant διοργανώνουν το Safety & Security Conference.

Early Bird

Θεματολογία συνεδρίου

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Safety & Security Conference εστιάζονται στα εξής σημεία αναφοράς:

 • Καλές πρακτικές για την επίτευξη ασφαλών επιχειρησιακών συνθηκών
 • Νομοθεσία για πυρασφάλεια κτιρίων-εγκαταστάσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Συστήματα πυρανίχνευσης κτιρίων, βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων ειδικών απαιτήσεων
 • Συστήματα πυρόσβεσης και αυτόματης κατάσβεσης χώρων
 • Διαδικασίες εκκένωσης χώρων με καθοδήγηση συμβατικών συστημάτων
 • Συστήματα & υπηρεσίες προστασίας μοναχικών εργαζομένων
 • Ολιστική προσέγγιση ασφάλειας κρίσιμων εγκαταστάσεων και σχετικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης
 • Καλές πρακτικές εφαρμογής ενοποιημένων συστημάτων ασφαλείας
 • Ενοποιημένη διαχείριση ασφάλειας, πυρασφάλειας και κτιριακού αυτοματισμού
 • Περιμετρική ασφάλεια στην πράξη - Τεχνολογίες και εξελίξεις για τη βελτίωση και προαγωγή της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και επίσκεψης / εξυπηρέτησης κοινού
 • Τάσεις, εξοπλισμοί και υπηρεσίες για τη βελτίωση/εμπέδωση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και επίσκεψης / εξυπηρέτησης κοινού

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη που φέρουν την ευθύνη της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας επιχειρήσεων και του ευρύτερου κλάδου της βιομηχανίας, σε στελέχη υπηρεσιών φυσικής ασφάλειας, σε αξιωματούχους από συναρμόδια Υπουργεία και θεσμικούς φορείς, σε τεχνικούς ασφαλείας καθώς και σε προμηθευτές λύσεων εξοπλισμού και υπηρεσιών επί θεμάτων ασφάλειας, προστασίας, ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων. Αναλυτικότερα, αφορά σε:

 • Στελέχη διευθύνσεων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
 • Στελέχη διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού
 • Στελέχη υπηρεσιών φυσικής ασφάλειας
 • Τεχνικούς ασφαλείας
 • Στελέχη εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης
 • Μέλη επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
 • Στελέχη τεχνικών διευθύνσεων εγκαταστάσεων
 • Στελέχη διευθύνσεων παραγωγής
 • Στελέχη τραπεζών και πολυκαταστημάτων
 • Επόπτες εργασίας
 • Συμβούλους συστημάτων ποιότητας
 • Κρατικούς φορείς και οργανισμούς

Επιβεβαιωμένοι Ομιλητές

 • Παρασκευάς Βερώνης, Security & Safety Consultant
 • Τριαντάφυλλος Γιοβανέκος, Director of Security, T.E.MES SA (Costa Navarino)
 • Αστέριος Λιάλιος, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια
 • Κωσταντίνος Ψαραύτης, Safety-Security Manager, Όμιλος Fourlis (IKEA, INTERSPORT,THE ATHLETE’S FOOT)

Γιατί να συμμετέχετε

Το Safety & Security Conference δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει την ιδανική πλατφόρμα ενημέρωσης και δικτύωσης για όλα τα στελέχη της ευρύτερης επιχειρηματικής & βιομηχανικής δραστηριότητας που φέρουν την ευθύνη της Ασφάλειας, καθώς και τους προμηθευτές λύσεων, εξοπλισμών και υπηρεσιών. Με τη συμμετοχή σας στο Safety & Security Conference:

 • Είστε ενεργό μέλος της συνάντησης των stakeholders για την ¨ασφάλεια¨ στην εργασία και θα λάβετε την απαραίτητη ενημέρωση για τις τεχνολογίες αιχμής, τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες, τη στρατηγική και τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα
 • Ενημερώνεστε για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας ¨οδικό χάρτη¨ για την επίτευξη αριστείας στα θέματα του Safety & Security στους χώρους εργασίας & επισκέψεως κοινού
 • Ενισχύετε τη γνώση σας για το πώς πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα, οι διαδικασίες, καθώς και η διαχείρισή τους, προκειμένου να έχετε τα μέγιστα οφέλη από τις προσπάθειες σας
 • Παραμένετε στην επικαιρότητα των εξελίξεων για τα ¨actionable¨ εργαλεία , απαιτήσεις και καλές πρακτικές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν και να προωθηθούν οι στόχοι σας ‘’γύρω’’ από τα θέματα Safety & Security στους χώρους εργασίας & επισκέψεως κοινού
 • Οικοδομείτε τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγός στην προσπάθεια σας στα θέματα της ¨ασφάλειας¨ στην εργασία προς όφελος όλων
 • Επιλύετε προβλήματα που σας απασχολούν με ειδήμονες του χώρου
 • Αξιοποιείτε το αποτελεσματικό networking, που διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team